Czy tylko jedna osoba może brać udział w szkoleniu?

W czasie szkolenia (tj, na placu, jak i w domu pomiędzy zajęciami) tylko jedna, i zawsze ta sama osoba pracuje z psem. Na zajęciach mogą być obecne inne osoby.